De koude huur is lang niet het enige dat huurders maandelijks moeten betalen. Ook moet u rekening houden met bijkomende kosten en exploitatiekosten. Dat is ook de reden waarom deze tweede verhuur wordt genoemd. De exploitatiekosten worden door middel van een huurovereenkomst doorberekend aan de huurder. De verhuurder mag alleen bepaalde extra kosten van de huurder eisen. Daarnaast zijn er enkele wettelijk geregelde termijnen voor het opstellen van de energierekening, de facturatietermijn en de eventuele bezwaren die huurders en verhuurders mogen indienen. Hieronder leggen we uit wat de belangrijkste deadlines voor de afwikkeling van nevenkosten zijn. Laat u informeren zodat u het niet mist!

Let op de deadlines voor de afwikkeling van nevenkosten en doe alles op tijd

deadlines voor bijkomende kostenberekeningen let op wat de moeite waard is om te weten

Interessante feiten over de termen bijkomende kosten en bijkomende kostenberekening

De bijkomende kosten voor de huurders worden vaak ook wel verbruiks- en exploitatiekosten genoemd. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen koude en warme bedrijfskosten. In het eerste geval gaat het om de verbruikskosten zonder de kosten voor verwarming en warm water, in het tweede geval zijn ze inbegrepen.

De bijkomende kosten worden in de regel maandelijks in vaste premies betaald. Wel dient de verhuurder jaarlijks de verbruikskosten in rekening te brengen. De zogenaamde energierekening moet formeel correct en inhoudelijk correct zijn. Onjuiste facturering maakt de energierekening in feite ondoeltreffend. Als er een rekenfout in de facturatie wordt gevonden, moet de verhuurder de fout binnen één jaar na het einde van de factureringsperiode herstellen. Anders kan de verhuurder geen hogere bijbetaling vragen.

Dus zeker van toepassing Deadlines voor het opstellen en betalen van de energierekening. Deze dienen zowel door de verhuurder als de huurder in acht te worden genomen. Deze termijnen zijn vastgelegd in het BGB. Het niet naleven van de deadlines kan leiden tot ineffectiviteit van de bedrijfskostenberekening.

Voor het in rekening brengen van meerkosten gelden wettelijke termijnen, die zowel door verhuurder als huurder in acht moeten worden genomen

bijkomende kosten afwikkelingstermijnen voor huurders termijnen voor verhuurders

Welke extra kostenafrekeningstermijnen gelden voor de verhuurder?

Sommige termijnen zijn bindend voor de verhuurder. De energierekening wordt eenmaal per jaar door de verhuurder opgemaakt. De facturatieperiode (de periode waarvoor de bijkomende kosten worden bepaald) is een jaar, maar het kan ook korter. Als de huurder bijvoorbeeld in de loop van het jaar verandert, wordt de factureringsperiode dienovereenkomstig korter.

Meestal is de verhuurder verplicht dit uiterlijk te doen 12 maanden Dien na afloop van de factureringsperiode een energierekening in bij de huurder. Als de factureringsperiode bijvoorbeeld eindigt op 31 december van een jaar, moet de energierekening uiterlijk op 31 december van het volgende jaar bij de huurder worden ingediend.

Ook moet u als verhuurder rekening houden met de verjaringstermijn. Deze gaat in aan het einde van het jaar waarin de claim is ingediend. Vorderingen tot betaling van openstaande bijkomende kosten zijn drie jaar geldig.

Naast de kale huur voor een appartement zijn er ook enkele bijkomende kosten

bijkomende kosten afwikkeling termijnen die wettelijke voorschriften

Welke termijnen dient de huurder in acht te nemen bij het factureren van nevenkosten?

Ook zijn er bepaalde betalingstermijnen waar u zich als huurder aan dient te houden. Dit is de betalingstermijn voor aanvullende claims en terugbetalingen 30 dagen. Dit betekent dat als de huurder de opdracht krijgt om na facturering een bijbetaling te doen, dit binnen 30 dagen moet gebeuren. Ondertussen is de huurder 12 maanden Tijd om bezwaar te maken tegen de ontvangen servicekostenafrekening. Bij een vermoeden van een fout in de energierekening kan de huurder binnen een jaar bezwaar aantekenen. Na deze periode wordt de verbruikskostennota geldig. Daarna heeft de huurder geen recht om bezwaar te maken.

Binnen een termijn van 12 maanden kan de huurder de factuur zelf controleren of laten controleren door een deskundige. De huurder kan verzoeken om inzage in de originele documenten. Niettemin is hij verplicht zijn betalingstermijn van 30 dagen in acht te nemen. In dat geval is het raadzaam om de betaling voorwaardelijk te stellen. Maar ook nadat de betaling al heeft plaatsgevonden, kan de huurder bezwaar maken. Als de huurder meer geld heeft betaald, kan hij het binnen deze termijn terugkrijgen.

De bijkomende kosten worden maandelijks betaald, maar jaarlijks gefactureerd

bijkomende kosten afwikkelingstermijnen bijkomende kosten verbruikskosten

Het hangt af van de energierekening of een bijbetaling verschuldigd is

deadlines voor afwikkeling van bijkomende kosten neem belangrijke deadlines in acht