Het is de afgelopen weken in de pers geweest: Zorg aan huis wordt duurder. Prijsverhogingen vinden regelmatig plaats omdat enerzijds het aantal zorgbehoevenden continu toeneemt, anderzijds stijgen de personeelskosten. Daarentegen is er 24-uurs zorg binnen je eigen vier muren. Maar wat is nu eigenlijk goedkoper? En wat zijn de voor- en nadelen van beide concepten? Een beknopt, begrijpelijk overzicht van Mesedi thuiszorg uit Osnabrück zou op dit punt duidelijkheid moeten brengen.

24-uurs zorg thuis of liever een verpleeghuis Wat is echt beter seniorenzorg voor stellen mesedi

Kostenstijgingen bij volledig intramurale zorg

Naast zorg en ondersteuning biedt een volledig intramurale zorginstelling ook accommodatie en maaltijden aan, en vaak ook andere diensten tegen betaling. Terwijl de kosten voor zorg en ondersteuning worden gedekt door de langdurige zorgverzekering, moeten de overige kosten door de bewoners zelf worden gedragen. Momenteel bedraagt ​​het eigenwoningaandeel dat verpleeghuisbewoners moeten betalen landelijk gemiddeld 1.940 euro per maand, waarbij de werkelijke kosten afhankelijk van de deelstaat met zo’n 600 euro stijgen of dalen. De afgelopen jaren is gebleken dat in verpleeghuizen regelmatig prijsverhogingen (moeten) plaatsvinden. Meer zorgbehoevenden, hogere lonen, onderhoud en renovatie van de voorzieningen dragen bij aan de prijsstijgingen. Bij de eigen bijdrage komen veel kosten, het maandtarief gaat omhoog. Voor iedereen die al intramurale zorg ontvangt, betekent dit in het ergste geval dat u het verpleeghuis waar u zich al lang thuis voelde verlaten voor een goedkopere. Echt geen wenselijk scenario.

24-uurs zorg aan huis of liever een verpleeghuis Wat is echt beter goede seniorenzorg van mesedi

Het alternatief: 24-uurs zorg aan huis

De zogenaamde 24-uurs zorg aan huis is gebaseerd op een heel ander concept. Hier komt de zorg naar u toe in plaats van u naar het verpleeghuis. Een gediplomeerde zorgverlener in je eigen vier muren is niet per se duurder dan een plek in een verpleeghuis. Wij geven u graag een voorbeeldberekening. De kosten voor zogenaamde 24-uurs zorg bedragen circa 2.600 euro per maand, afhankelijk van het kwalificatieprofiel van de mantelzorger en het behoefteprofiel van de te verzorgen persoon kan het bedrag hoger of lager zijn. De zorgtoeslag, gelden voor preventieve zorg en kortdurende zorg evenals het zogenaamde opvangbedrag kunnen nu worden afgetrokken, zodat bij zorgniveau 2 een maandelijkse bijdrage van circa 1850 euro overblijft. Daarnaast kan er tot 4.000 euro per jaar afgetrokken worden van de belastingen, wat de maandlasten verder verlaagt. Bij zorgniveau 5 is de rekening nog voordeliger. Door de hogere zorgtoeslag blijft er een eigen bijdrage van circa 1.270 euro over (zonder het belastingvoordeel).

Uiteraard zijn deze getallen slechts voorbeeldberekeningen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat aanbiedingen individueel zijn afgestemd op uw situatie en dat alle kosten transparant worden vermeld. Zorg ervoor dat u ernaar vraagt ​​als een aanbiedingspositie u niet duidelijk lijkt!

24-uurs zorg aan huis of liever een verpleeghuis Wat is nu echt beter mesedi seniorenzorg aan huis

Voordelen van de zogenaamde 24-uurs zorg naast de kosten

Dat je binnen je eigen vier muren kunt blijven, ook als je hulp nodig hebt, is moeilijk te overschatten. Je eigen appartement of huis, de buren en het deel van de stad dat je kent en waardeert – niemand wil dat allemaal opgeven alleen maar omdat ze ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven. Bovendien betekent elke nieuwe start in een vreemde omgeving stress die vermeden kan worden. Ook kan het van belang zijn dat kinderen, familieleden en vrienden van de te verzorgen persoon thuisblijven. U hoeft niet af te zien van vertrouwde gewoontes, zoals samen vieren of regelmatig op de koffie gaan. Daarnaast is er de zekerheid dat moeder, vader, oma of oom altijd goed verzorgd wordt, want door de zogenaamde 24-uurs zorg is er iemand in huis en in geval van nood. Dit zorgt voor opluchting en het goede gevoel dat naast basisvoorzieningen ook veiligheid en entertainment gegarandeerd zijn.

24-uurs zorg aan huis of liever een verpleeghuis Wat is nou echt beter goede en goedkope ouderenzorg

Wat houdt de zogenaamde 24-uurszorg precies in??

Niemand werkt natuurlijk 24 uur per dag, zeven dagen per week. Maar bij de zogenaamde 24-uurszorg trekt een specialist zich in het huishouden van de te verzorgen persoon in en neemt daar binnen het kader van de wettelijke eisen zorg- en huishoudelijke taken en vrijetijdsbestedingen op zich. En in geval van nood is ze snel ter plaatse. De zogenaamde 24-uurs zorg werkt het beste volgens een zorgconcept dat is afgestemd op de individuele leefsituatie van de hulpbehoevende. Daarnaast regelt een uitzendbureau als Mesedi alle formaliteiten, vakantie- en ziekteverlof en alle andere zaken. Op basis hiervan wordt de inzet van zogenaamde 24-uurs ondersteuning heel eenvoudig – en een succesmodel voor iedereen.

24-uurs zorg aan huis of liever een verpleeghuis Wat is nu echt betere seniorenzorg van professionals

 Er zijn dus veel goede redenen voor zogenaamde 24-uurs zorg aan huis. Als ervaren en gekwalificeerd uitzendbureau voor zogenaamde 24-uurs verpleegkundigen neemt Mesedi graag de vermeende bureaucratische drempels voor haar klanten weg. Het is dus zeker een goed idee om bij hen vrijblijvend advies in te winnen!

24-uurs zorg aan huis of liever een verpleeghuis Wat is nu echt betere ouderenzorg